Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Home

Winkels

Service

Contact

Account

Mandje (0)

Privacy

Privacy Statement voor Fietsoptimaal.nl
In deze privacyverklaring leest u voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken, wat wij doen voor een veilige verwerking van uw persoonsgegevens en op welke manier u contact met ons kunt opnemen bij vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacy statement is van toepassing op de met u gesloten overeenkomst en op de diensten die wij aan u leveren. Wijzigingen in onze dienstverlening of wet- en regelgeving kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Wijzigingen zullen via onze website kenbaar worden gemaakt. Wij adviseren u dan ook onze website regelmatig te raadplegen; www.fietsoptimaal.nl

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect identificeerbaar bent. Denk bijvoorbeeld aan uw N.A.W. gegevens.

Fietsoptimaal.nl kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons verstrekt voor het verwerken van uw bestelling. Bijvoorbeeld uw naam, adresgegevens en contactgegevens;
 • Informatie die u ons verstrekt voor het verwerken van garantie of verzekeringsaanvraag;
 • Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of e-mail.

Fietsoptimaal.nl kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

 • Uw bestelling te verwerken;
 • Uw facturen of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen;
 • U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over aanvullende producten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.
 • Uw persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de registratie van uw fiets, een leaseaanvraag van uw fiets of het gebruik van een servicepakket in samenwerking met één van onze servicepartners. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming en worden niet versterkt buiten de EU of aan internationale organisaties.
 • Om, indien dit van toepassing is, uw bestelling te versturen;

Als u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken, kunt u geen gebruik maken van onze diensten.

Uw persoonsgegevens op de facturen bewaren wij zolang dat nodig is. (7 jaar bewaarplicht). Voor de uitvoering van onze diensten, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van onderhoud aan uw e-bike, of de met u gesloten overeenkomst. Zodra de dienstverlening of de overeenkomst eindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal 1 maand in verband met de afwikkeling van onze diensten of de met u gesloten overeenkomst.   

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens en kunt u ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Verder hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens naar bijvoorbeeld een andere dealer. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens aan u ter beschikking stellen in een gebruikelijk formaat. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen via onderstaande contactgegevens.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op fietsoptimaal.nl. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
De zogenoemde Cookies maken de website(s) van Fietsoptimaal.nl nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Fietsoptimaal.nl websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

 • Analyse: wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren
 • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.
 • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.

Lees hier meer over Cookies

Google Analytics
We volgen de pagina's die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren We delen geen informatie met Google en alle door ons gebruikte IP-adressen zijn anoniem. Het privacybeleid van Google is in te zien op: www.google.com/privacypolicy.html

Veiligheid
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Fietsoptimaal.nl zal uw informatie niet onnodig delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert. We kunnen uw persoonlijke informatie en/ of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Updates voor dit beleid
Fietsoptimaal.nl kan dit privacybeleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Fietsoptimaal.nl over een aspect van ons privacybeleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Fietsoptimaal.nl
Twenteweg 4a
7772BB Hardenberg
(0) 85-760 9 362
info@fietsoptimaal.nl

 

 


Fietsoptimaal.nl door ProShops